Lidköpings Modellflyg Klubb

Allmänt möte i bygglokalen

2019-10-14

Allmänt möte i bygglokalen måndagen den 28/10 kl.18.00

Vi har i dagsläget ingen agenda, styrelsen har inget särskilt att ta upp på mötet.

Kom gärna med frågor Ni vill att vi behandlar på mötet.

Med vänlig hälsning, Styrelsen