Lidköpings Modellflyg Klubb

 

Styrelse & Webansvarig

 

Ordförande:

Staffan Östh              Tfn: 076 829 91 11

Sekreterare:

Hans Hellberg             Tfn.: 070 886 98 40

Kassör:

Urban Vester               Tfn.: 070 664 85 04

Säkerhetsansvarig:

Henrik Lundgren        Tfn.: 073 988 37 21

Suppleant:

Linus Larsson              Tfn.: 070 812 16 40

 

Webansvarig:

Avgående 2019 09 01 / Jörgen Sjöström          Tfn.: 070 768 07 44

 

Lmfk organisationsuppgifter:

Org.nr: 802462 - 5918

Bankgiro: 5291 - 3217