Lidköpings Modellflyg Klubb

 

Styrelse & Webansvarig

 

Ordförande:

Staffan Östh                Tfn: 076 829 91 11

Vice ordförande:

Kjell-Åke Jonsson        Tfn.: 070 857 95 32

Sekreterare:

Hans Hellberg             Tfn.: 070 886 98 40

Kassör:

Urban Vester               Tfn.: 070 664 85 04

Suppleant:

Linus Larsson              Tfn.: 070 812 16 40

 

Webansvarig:

Anders Dirfeldt          Tfn.: 0730 555 077        E-post: anders.dirfeldt@gmail.com

 

Lmfk organisationsuppgifter:

Org.nr: 802462 - 5918

Bankgiro: 5291 - 3217